Fotky Fotky Fotky

Řecko 2004 (28.9. - 3.10.)

Od návratu z Portugalska uplynuly bez jednoho dne právě dva měsíce což byla dostatečná doba na to, aby se mi začalo stýskat po Jihu. Na to ostatně nebyly nutné dva měsíce, na to stačily dva týdny či spíše dva dny...). Díky mé píly ;-) a několika pracovním nocím a víkendům v Lisabonu se mi podařilo dostat se na pár dní do Řecka, konkrétně do Atén.

Pobyt to byl (jak jinak) pracovní, ale naštestí zbylo celkem dost času na chození po památkách a hlavně na focení. Historické centrum Atén je totiž relativně malé a kompaktní a navíc se pracovní část mého pobytu odehrávala přímo pod Akropolí, takže to bylo všude blízko. Na závěr dokonce zbyl jeden zcela volný den, takže došlo i na okolí Atén - konkrétně Delfy.

Atény to je pro mne především město Sókratovo a Platónovo. Při svých pochůzkách po městě jsem proto především vyhledával místa s těmito dvěma filosofy spojená. Taková místa se ve větší míře dochovala dvě: Agora neboli tržiště - místo Sókratových rozprav; a vrch Filipappos kde byl Sókrates údajně vězněn a popraven. K mé lítosti a mírnému překvapení se ale dnešní Atény k této své slavné éře moc neznají a tak např. Sókratovo vězení je na málo které mapě vyznačeno a je problém ho najít - mě se to mimo jiné i z tohoto důvodu nepodařilo :-(


Akropolis

Akropole - hlavní a nepřehlédnutelná dominanta Atén. Co víc dodat... Snad jen taková zajímavost: do akropole se nesmí vstoupit s baťohem ani taškou. Asi mají strach, aby si někdo neodnesl jeden ze sloupů Parthenonu...


Akropole při západu Slunce


Noční Akropole


Večerní Akropole z vrchu Filopappos


Schodiště vedoucí k Akropoli


Parthenon


Parthenon


Erechtheion na vrchu Akropole


Inženýři z Prahy před Erechtheionem


Divadlo Heroda Attica pod Akropolí


Dionýsovo divadlo pod Akropolí


Pohled z Akropole na Diův chrám a stadion Kallimarmaro


Atény z Akropole

Agora - tržiště


Pohled na Agoru z cesty pod Akropolí


Večerní pohled na Héfaistův chrám v areálu Agory


Héfaistův chrám


Torzo sochy císaře Hadriána


Héfaistův chrám


Héfaistův chrám


Agora


Héfaistův chrám


Byzantský kostel v areálu Agory


Attalova stoa - tato budova byla znovu postavena a dnes hostí muzeum


Sochy před Agrippovým odeonem


Věž větrů a římské fórum


Věž větrů s Akropolí v pozadí ve dne...


... a v noci


Věž větrů


Aténina brána postavená Juliem Césarem


Sloupořadí v římském fóru s mešitou v pozadí


Věž větrů

Chrám Dia Olympského

Diův chrám je po Akropoli asi největší antická památka, která se v Aténách dochovala. Těch několik obrovských slpupů dává i dnes tušit jak impozantní musel tento chrám být když byl úplný.


Diův chrám s Akropolí v pozadí


Diův chrám


Diův chrám


Akropole od Diova chrámu


Diův chrám


Akropole mezi dvěma sloupy Diova chrámu


Hadriánova brána


Hadriánova brána v noci

Kerameikos

Čtvrť Kerameikos stávala na kraji starověkých Atén. U vstupu do města zde byli pohřbívání význační Atéňané a zde také stávali dílny hrnčířů, které daly čtvrti její jméno.


Kerameikos


Tato cesta prý vedla k Platónově Akademii


Kostel stojící v sousedství Kerameikos


Plastika z místního archeologického muzea


Váza v muzeu v Kerameikos


Exponáty v muzeu v Kerameikos

Zbytek Atén


Pozůstatky Hadriánovy knihovny


Aténské Národní archeologické muzeum


Tuto sochu vylovili z vraku jedné lodi


Socha Dia (nebo Poseidóna) v archeologickém muzeu


Akademie umění


Národní knihovna


Parlament


Tento sloup postavili na počest jednoho z vítězů původní olympiády


Starý olympijský stadion Kallimarmaro. Zde se konaly i první novodobé olympijské hry a také část poslední olympiády.


Západ Slunce nad Aténami z vrchu Filopappos


Památník na vrchu Filopappos


Pohled z vrchu Filopappos na Atény a Piraeus

Welcome dinner
Samotné Atény u moře neleží ale město se časem tak rozrostlo, že dnes už není vidět kde končí Atény a kde začíná přístavní město Piraeus. V Piraeu se konala rozlučková party ale zbyla chvíle času skočit do moře.


Pláž v Piraeu


Honza


Cermi


MiMa


David


Martin

Théby jsou na cestě mezi Aténami a Delfami. Když se řekne Théby tak si člověk představí kdo ví co (přeci jen to bylo jedno z největších mykénských měst a také domov Oidipův), ale bohužel se toho zde moc (nebo spíše nic) nezachovalo.


Kopec u dálnice z Atén do Théb


Věž (tuším že z 11. století) u thébského archeologického muzea


Zbytky paláce z dob mykénské říše

Arachova

Arachova svým umístěním trochu připomíná portugalskou Covilhu, ale je podstatně menší. Ony i ty hory jsou dost podobné Serra da Estrela (jen jsou přeci jen zelenější). Ostatně věci, které mi v Řecku připoměly Portugal by vydaly na pěkně dlouhý seznam...


Pohoří na jehož svahu leží Arachova kousek dál i Delfy


Městečko Arachova nedaleko Delf


Arachova


Kostel v Arachova

Delfy

Delfy a místní věštírna - to je pojem. Kdysi bylo toto místo považováno za střed světa a věštby zde pronešené jsou součástí mnoha pověstí. Abych opět připoměl svého oblíbence: o Sókratovi zde Pythia prohlásila, že nikdo není moudřejší než on (neptal se na to pochopitelně on sám nýbrž jeho přítel Chairefón).


Pohled na Delfy


Inženýři z Prahy a jejich (vypůjčené) vozítko


Zbytky budov podél cesty vedoucí k Apollónovu chrámu


Údolí pod Delfskou věštírnou


Pohled na Aténinu svatyni od Apollónova chrámu


Zbytky sloupu v Delfách


Apollónův chrám - sídlo orákula a místo, kde stával kámen vyznačující střed světa


Sloupy Apolónova chrámu


Delfské divadlo


Delfské divadlo


Stadion v Delfách by postaven Římany v době, kdy Delfy už měly největší slávu za sebou


Stadion v Delfách


Správný inženýr z Prahy si poradí i s rozbitým sandálem...


Inženýři z Prahy na stadionu v Delfách


Kompletní sestava inženýrů z Prahy (i s panem fotografem)


Aténská pokladnice v Delfách


Jeden z exponátů v archeologickém muzeu v Delfách. Jsou zde vystaveny dary místní věštírně a exponáty jsou díky tomu různorodější a zajímavější než např. ty v Národním archeologickém muzeu v Aténách.


Athénina svatyně nedaleko Delfské věštírny


Athénina svatyně


Gymnasium